Dette emnet er erstattet av include:ref: null.

Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

2. desember

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende eksamen (eksamensform blir bestemt tidlig i semesteret)

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

16. desember

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

17. desember kl. 08:45

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til tredje eksamensdag

18. desember kl. 08:45

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.