Dette emnet er erstattet av IN5510 – Deltakende eksperimentell design.

Semesterside for INF5722 - Høst 2008

Schedule of final Presentation and Examination:

TIME: Monday 8. December, 9.15 - 14.45

PLACE: InterMedia visningsrom (same place as always)

Presentations:

  • 9.15 - 10.15 [Kent William, presentation + exam]

  • 10.15 - 10.45 [Station News: Ivar, Hege, Stig]

  • 10.45 - 11.15 [Pathfinders: Ole Kristian, Ingunn, Jørgen, Jo]

  • 11.15 - 11.45 [Usuario: Karsten, Trond, Ingrid Elise, Edvard]

Lunch

Exam:

  • 12.30 [Station News: Ivar, Hege, Stig]

  • 13.15 [Pathfinders: Ole Kristian, Ingunn, Jørgen, Jo]

  • 14.00 [Usuario: Karsten, Trond, Ingrid Elise, Edvard]

4. des. 2008 16:50

28.11: Informasjon om eksamen:

Deadline prosjektrapporter är kl 12.00 den 4 december. Sänd dem till saraski@ifi.uio.no

Omfattning på rapport är minimum 10 sidor text med enkelt radavstånd och 12 p.

Språk: Norska eller engelska.

NB! Utöver detta antal sidor (minimum 10) tillkommer bilder, figurer och tabeller.

Examen är den 8 december. Presentationer före lunch och examen efter lunch.

Detaljerad information angående examen kommer att sändas ut senare.

Christina

24. nov. 2008 14:31

SCHEDULE Midterm presentations:

GROUP 1: "Station News" 11:00-11:15 (presentation) 11:15-11:45 (opponents and teachers' Q&A and feedback)

LUNCH 11:45-12:15

GROUP 2: "Stifinnerne" 12:15-12:30 (presentation) 12:30-13:00 (opponents and teachers' Q&A and feedback)

BREAK 13:00-13:15

GROUP 3: "IETEK" 13:15-13:30 (presentation) 13:30-14:00 (opponents and teachers' Q&A and feedback)

3. nov. 2008 11:39