Dette emnet er erstattet av IN5510 – Deltakende eksperimentell design.

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
25.08.2008Tone Bratteteig, Christina Mörtberg, Sara Kalantari   Visningsrom, Forskningsparken   Introduction and Wallet Exercise   
27.08.2008Tone Bratteteig, Christina Mörtberg, Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Blindern stasjon   
01.09.2008Tone Bratteteig, Christina Mörtberg, Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Introduksjon - hva kursen går ut på; Designprocessen  Löwgren & Stolterman kapitel 1 och 2 
03.09.2008Christina Mörtberg och Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Projects & groups    
08.09.2008Eva Brandt  Visningsrom, Forskningsparken   Interaksjonsdesign - design av både prosess og produkt   
10.09.2007Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken  Projekt förslag - Brainstorming   
15.09.2008Christina Mörtberg  Visningsrom, Forskningsparken   Metoder i participatory design - att förstå bruk   Bødker, K., Kensing, F. & Simonsen, J (2000) (I kompendiet. Löwgren & Stolterman Kapitel 4; Elovaara et al 2006  
17.09.2008Anders Mørch, Intermedia  Visningsrom, Forskningsparken   Participatory design for learning at work   
22.09.2008Christina Mörtberg  Visningsrom, Forskningsparken   Designern och designval  Bratteteig & Stolterman (1997): Löwgren & Stolterman Kapitel 3; Suchman, Lucy (2002); Karasti, Helena (2003); Greenbaum & Kyng (1991) 
24.09.2008Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Scenarier och needfinding  Patnaik, D. & Becker, R. (1999) 
29.09.2008Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Artiklar   
01.10.2008Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Projektarbete   
06.10.2008Birger Sevaldson  Visningsrom, Forskningsparken   Digital Design Techniques: Between emergence and intuition   
08.10.2008  Visningsrom, Forskningsparken   Projektarbete   
13.10.2008Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Artikel   
15.10.2008  Visningsrom, Forskningsparken   Projektarbete   
20.10.2008Dagny Stuedahl  Visningsrom, Forskningsparken   Design av Digital Engagement - exempel från forskningsprojekt   
22.10.2008  Visningsrom, Forskningsparken   Projektarbete   
27.10.2008Christina Mörtberg  Visningsrom, Forskningsparken   Participatory design och usercentered design    
29.10.2008Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Om Presentation   
03.11.2008  Visningsrom, Forskningsparken   Mittermin  NB 11.00. Presentationer av projekt 
05.11.2008       
10.11.2008Tone  Visningsrom, Forskningsparken   diskusjon om pensum   
12.11.2008? Tone  Visningsrom, Forskningsparken   Projektarbete  orakeltjeneste hvis ønsket: meld fra til Tone 
17.11.2008Birgit Hertzberg Kaare, Institutt for medier og kommunikasjon  Visningsrom, Forskningsparken   Digital Storytelling   
19.11.2008? Christina  Visningsrom, Forskningsparken   Projektarbete  Orakeltjeneste hvis ønsket: meld fra til Christina 
24.11.2008? Tone / Christina  Visningsrom, Forskningsparken   Projektarbete  orakeltjeneste hvis ønsket: meld fra til Tone eller Christina 
26.11.2008Christina Mörtberg och Tone Bratteteig   Visningsrom, Forskningsparken   Oppsummering    
01.12.2008Sara Kalantari  Visningsrom, Forskningsparken   Elevator Pitch   
08.12.2008--  Visningsrom, Forskningsparken     Eksamen!!!

 

Publisert 29. mai 2008 17:32 - Sist endret 10. nov. 2008 12:15