Dette emnet er erstattet av IN5510 – Deltakende eksperimentell design.

Undervisningsmateriale

Sist endret 25. sep. 2009 12:44 av saraski@uio.no
Sist endret 27. okt. 2009 15:01 av Tone Bratteteig
Sist endret 30. sep. 2009 11:39 av saraski@uio.no
Sist endret 20. okt. 2009 15:47 av saraski@uio.no
Sist endret 8. okt. 2009 11:04 av saraski@uio.no