Dette emnet er erstattet av IN5510 – Deltakende eksperimentell design.