Dette emnet er erstattet av IN5510 – Deltakende eksperimentell design.

Exam schedule

Dec 11th

Plenary presentations

08:30 - 08:50 Group 3
08:50 - 09:10 Group 1
09:10 - 09:30 Group 2
09:30 - 09:40 Break
09:40 - 10:00 Group 4
10:00 - 10:20 Group 5
10:20 - 10:40 Group 6
10:40 - 11:00 Group 7

Oral examinations

11:20 - 12:00 Group 3
12:00 - 12:40 Group 1
12:40 - 13:20 Lunch Break
13:20 - 14:10 Group 2
14:10 - 14:40 Group 4
14:40 - 15:00 Break
15:00 - 15:30 Group 5
15:30 - 16:00 Group 6
16:00 - 16:15 Group 7

- Guri and Aleksandra

Publisert 28. nov. 2014 10:26