Dette emnet er erstattet av IN5510 – Deltakende eksperimentell design.

Første forelesning er 24. august.

Publisert 12. aug. 2015 14:31