Dette emnet er erstattet av IN5510 – Deltakende eksperimentell design.

Lectures

Sist endret 30. nov. 2015 10:36 av Guri Birgitte Verne
Sist endret 7. sep. 2015 13:04 av Guri Birgitte Verne
Sist endret 16. nov. 2015 15:43 av Guri Birgitte Verne
Sist endret 24. aug. 2015 13:10 av Guri Birgitte Verne
Sist endret 22. okt. 2015 14:39 av Guri Birgitte Verne
Sist endret 30. sep. 2015 11:40 av chrinr@uio.no
Sist endret 11. nov. 2015 15:04 av Guri Birgitte Verne
Sist endret 14. sep. 2015 14:04 av Guri Birgitte Verne
Sist endret 14. okt. 2015 11:25 av chrinr@uio.no