Jeg vil dette semesteret ta …

Jeg vil dette semesteret ta opp Gödels ufullstendighets teorem. Vi vil bruke et utkast til en monografi jeg skriver - og som finnes på hjemmesiden min.

folk.uio.no/herman

Jeg forutsetter ikke spesiell bakgrunn, men dette er et kurs på 5000-nivå som leder opp til diverse forskningsfronter.

Publisert 7. des. 2007 11:27 - Sist endret 21. jan. 2008 16:10