MER OM OPPLEGGET 1. Jeg …

MER OM OPPLEGGET

1. Jeg vil gå gjennom monografien jeg har skrevet - hver uke et nytt kapittel. Da er det veldig mye stoff. Det blir et omfattende kurs i bevisteori til tross for at det ikke er så mange sider.

2. Det fins noen bøker om bevisteori - de heter alle "Proof theory". Alle kan anbefales men på mange punkter går de ikke så langt som monografien. (Bøker av Schütte, Takeuti, Pohlers, Schwichtenberg, Troelstra med fler). Ellers er det noen forelesninger på nettet. Se hjemmesidene til Wilfried Buchholz og til Toshiyasu Arai. De anbefales spesielt. Det er også mange bøker om Gödels ufullstendighetsteorem. Her vil jeg ikke anbefale noen spesiell. Vi kommer lengre enn dem alle.

3. Vi skal avslutte kurset med en muntlig eksamen. Jeg vil også ha et obligatorisk essay. Dere kan selv velge tema for essayet og også om dere vil skrive det alene eller sammen med andre. Det blir ikke gitt karakter på essayet - men jeg vil eksaminere om essayet i den muntlige eksamenen.

Publisert 21. jan. 2008 15:53 - Sist endret 21. jan. 2008 16:10