Dette emnet er erstattet av IN4080 – Natural Language Processing.

IFI ønsker en kontinuerlig evaluering …

IFI ønsker en kontinuerlig evaluering av både form og innhold i undervisningen. Evalueringen skal gi studentene ved et emne mulighet til å komme med tilbakemeldinger underveis, slik at eventuelle forbedringer kan gjøres umiddelbart. I tillegg skal underveisevalueringen hjelpe faglærer og instituttet til å fange opp god og mindre god undervisningspraksis og heve kvaliteten på emnet og undervisningen. Emneansvarlig lærer utformer evalueringsopplegget i samråd med studentene som følger emnet og er ansvarlig for kunngjøring av tidspunkt og gjennomføring. Omfang og evalueringsmetode tilpasses hvert enkelt emne og avgjøres av faglærer. Faglærer utfører eventuelle forbedringer og kommuniserer resultatet til studentene. Du finner mer informasjon om dette on-line

Publisert 4. okt. 2007 22:55 - Sist endret 4. okt. 2007 23:00