Dette emnet er erstattet av IN4080 – Natural Language Processing.

Semesterside for INF5830 - Høst 2007

IFI ønsker en kontinuerlig evaluering av både form og innhold i undervisningen. Evalueringen skal gi studentene ved et emne mulighet til å komme med tilbakemeldinger underveis, slik at eventuelle forbedringer kan gjøres umiddelbart. I tillegg skal underveisevalueringen hjelpe faglærer og instituttet til å fange opp god og mindre god undervisningspraksis og heve kvaliteten på emnet og undervisningen. Emneansvarlig lærer utformer evalueringsopplegget i samråd med studentene som følger emnet og er ansvarlig for kunngjøring av tidspunkt og gjennomføring. Omfang og evalueringsmetode tilpasses hvert enkelt emne og avgjøres av faglærer. Faglærer utfører eventuelle forbedringer og kommuniserer resultatet til studentene. Du finner mer informasjon om dette on-line

4. okt. 2007 22:55

The first obligatory exercise is now available. Note that this assignment has a total of 100 points of which a minimum of 60 will be required to pass; furthermore, this exercise contributes ten per cent to the final course grade. Please work on this assignment individually (not in groups), use whatever tools you find appropriate, and submit your results no later than the submission deadline. Finally, we are encouraged to point you to some general IFI policies regarding examination.

2. okt. 2007 16:54