Dette emnet er erstattet av IN4080 – Natural Language Processing.

Exam exercises

The following exercises are not relevant for the exam in 2015:

  • 2013, exercise 4
  • 2012, exercise 3
  • 2011, exercise 2b, c
Publisert 17. nov. 2015 13:19