Dette emnet er erstattet av IN5580 – Computability theory.

Semesterside for INF5840 - Vår 2015

Nest forelesning blir torsdag 9. april kl. 12:15 i 9. etg.

Jeg holder på å forelese fra seksjon 7.7. Dere kan forøke dere på følgende oppgaver på side 298 og 299: 1, 2 og 5. Dere finner løsningsforslag til disse oppgavene bak i boka.

 

God påske

31. mars 2015 17:03

Neste forelesning blir fredag 27. mars i 9. etg. Rom er reservert.

18. mars 2015 16:13

Neste forelesning finner sted tirsdag 17. mars.

Jeg er er ferdig med å forelese seksjon 7.6. Dere kan forsøke dere på alle oppgavene i seksjon 7.6.1 (side 285 til 287), og dere vil finne løsningsforslag til de fleste av dem i boka. En del viktige resultater og innsikter i beregnbarhetsteori formidles som oppgavestoff i seksjon 7.6.1. Jeg bør kanskje legge til at oppgave 10 og oppgave 11 er kun egnet for den som ønsker en ekstra utfordring.

 

5. mars 2015 14:11