This course is replaced by IN5580 – Computability theory.

Semester page for INF5840 - Spring 2017

Første time av forelesning etter påske vil jeg gå gjennom beviset av Rices teorem. Så begynner jeg å forelese om beregnbar analyse. Dere finner en link til læreboken vi skal bruke nedenfor.

Apr. 5, 2017 4:52 PM

Angående vår diskusjon i forrige uke, se her:

http://folk.uio.no/larsk/turingsteseteorem.pdf

 

Mar. 21, 2017 3:28 PM