Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Avsluttende hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 3. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 3. juni kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Oppmøte på to av tre samlinger og to godkjente innleveringer kreves for å kunne gå opp til eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. okt. 2022 19:12