Dette emnet er erstattet av IN9510 – Deltakende eksperimentell design.

Timeplan