Dette emnet er erstattet av IN9510 – Deltakende eksperimentell design.

Semesterside for INF9722 - Høst 2013

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med INF5722 – Eksperimentell design av IT (videreført). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Ingen beskjeder