Dette emnet er erstattet av IN9400 – Maskinlæring for bildeanalyse.

Beskjeder