Dette emnet er erstattet av IN9400 – Maskinlæring for bildeanalyse.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende eksamen (eksamensform blir fastsatt rundt midten av semesteret).

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 8. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Lesesal A Eilert Sundts hus, A-blokka

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 17:18