Undervisere

Emneansvarlig

Bjørn Erik MørkBjørn Erik Mørk

Organisasjonssosiolog og førsteamanuensis i innovasjon ved institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI, samt Honorary Associate Professor ved IKON Research Unit, Warwick Business School. Bjørn Erik forsker på innovasjon, læring, tverrfaglig samarbeid, makt og endring. Dette er i særlig grad knyttet til organisering, og utfordringer ved innføring av ny teknologi og nye praksiser i helsevesenet. Han er reviewer for en rekke internasjonale tidsskrift og konferanser, og har lang erfaring som foreleser, veileder og sensor på både master og PhD-nivå. Bjørn Erik har vært involvert i ITLED-programmet siden 2011, og han var ansvarlig for programmet fra august 2015-mai 2017. Han er også emneansvarlig for ITLED 4290.


Forelesere

Tale SkjølsvikTale Skjølsvik

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Fra August 2019-2023 jobber Tale som pro-dekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Tale har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter. For flere detaljer om Tale se Oslomet eller LinkedIn

Lars GrothLars Groth

Professor emeritus ved Institutt for informatikk. Har organisasjon og bruk av informasjonsteknologi som spesialfelt. Har i tillegg til forskning og undervisning arbeidet med IT-prosjekter gjennom 30 år i ISI, Enator, Avenir og Pharos, hovedsakelig med systeminnføring, kvalitetssikring og IT-strategi.

Publisert 9. des. 2019 12:46 - Sist endret 9. jan. 2020 12:36