ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

I dette emnet undervises det i metodikk for å lære å utvikle komplekse softwaresystemer på systemnivå. Temaer i undervisningen vil være formidling av analysemetoder og verktøy som hjelper til å ivareta ikke-funksjonelle krav som ytelse (performance), driftbarhet (maintainability), driftssikkerhet (reliability), tilgjengelighet (availability) og pålitelighet (dependability), samt eksemplarisk bruk. Det undervises også i teorier om usikkerhet (uncertainty) som et kvantifiserbart element i utviklingsprosessen.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt ITLED4340 har du:

  • innsikt i avanserte prinsipper og metoder for softwarearkitektur
  • har du kunnskap om utvikling av robuste, skalerbare systemer og stabile systemarkitekturer

Opptak til emnet

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring innen IT.

Søk om opptak

Det er sterkt anbefalt å ha forkunnskaper innenfor datakommunikasjon.

Undervisning

Undervisningen i emner består av 6 samlinger med 4 timer undervisning. Det gis først en 2 timers forelesning og så en blir det en 2 timers økt med gruppearbeid og presentasjoner.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Det stilles krav om innlevering av 2 obligatoriske oppgaver som skal presenteres muntlig i grupper med en poster. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig, digital eksamen.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 12:15:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

25 000,-

Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Søknad

Søk opptak

Søk opptak innen 17. januar

PENSUM

PROGRAM

Samlingsdatoer våren 2020

23/1 kl. 0900-1400

20/2 kl. 0900-1400  

19/3  kl. 0900-1400

16/4  kl. 0900-1400

14/5  kl. 0900-1400

4/6    kl. 0900-1400