Dette emnet er nedlagt

Semesterside for DIG3810 - Vår 2005

Lysbilder fra forelesningen 28. februar: Brukbarhetsstudier og oppgaveanalyse .

Bakgrunn: Jacob Nielsen: How to Conduct a Heuristic Evaluation (useit.com). Keith Instone: Site Usability Evaluation and Heuristics for the Web (Web Review, october, 1997).

8. juni 2005 14:01

Eksamensoppgaven (pdf): Klikk her

Jeg har blitt fortalt at det ikke finnes kandidatnummer i studentweb for denne eksamen. Jeg skal sørge for at slike finnes innen innleveringsfristen på fredag.

8. juni 2005 11:16

Eksamen: Tidspunkt for eksamen er endret for å unngå kollisjon med andre eksamener. Jeg mener det tidspunktet vi ble enig om på seminaret 2. mai var 8-10. juni. Send meg epost dersom jeg husker feil.

21. mai 2005 01:42