Semesterside for INF-MAT3360 - Vår 2004

Husk at dere til eksamen kan ta med dere to håndskrevene A4 sider. Dvs. ett ark med skrift på begge sider, eller to ark med skrift på bare en side. Andre hjelpemidler er ikke tillatt. Lykke til!

11. juni 2004 02:00

Øvingstimen 31/5 Utgår pga. Helligdag

27. mai 2004 02:00

Forelesningen 26. mai vil handle om endelig element diskretisering. Dette er en populær metode, som mange vil støte på senere. Målet er å gi en enkel introduksjon som bygger på pensum.

21. mai 2004 02:00