Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 13. jan. 2006 13:03

Her ligger en fasit til midtermeksamen. Alle fikk poeng for oppgave 6. På oppgave 13, var det to av alternativene som hadde henholdsvis en og to koeffisienter riktig, det er gitt 2/3 poeng for hver riktig koeffisient. Tilsvarende er det gitt 1 poeng til de som kun hadde feil fortegn på a i oppgave 7.

Publisert 9. mai 2005 02:00

Forelesningen 24. mai er flyttet til B81

Publisert 3. mai 2005 02:00

Forelesningen 10. mai vil handle om endelig element diskretisering. Dette er en populær metode, som mange vil støte på senere. Målet er å gi en enkel introduksjon som bygger på pensum.

Publisert 29. apr. 2005 02:00

Endelig Pensum og forelesningsplan er lagt ut.

Publisert 29. apr. 2005 02:00
Publisert 26. apr. 2005 02:00

Matlabskript fra forelesningen 26.04: ex98.m

Publisert 7. apr. 2005 02:00

En liten feil snek seg inn i Oblig 2, Oppg 5b. Den er nå rettet opp.

Publisert 1. apr. 2005 02:00

Godkjentliste for Oblig 1 samt Oblig 2 er lagt ut her

Publisert 1. mars 2005 01:00

Underveiseksamen 14. mars: Det vil bare bli stilt spørsmål fra kapittel 1-4. Ingen hjelpemidler.

Publisert 23. feb. 2005 01:00

Det blir dessverre ikke gruppetime fredag 25., men løsningsforslag, Matlab-kode og Maple-worksheet til oppgavene er lagt ut på web . Vi regner med å ta igjen den tapte timen på en eller annen måte i nærmeste fremtid!

Publisert 21. feb. 2005 01:00

På grunn av en CMA workshop må forlesningen 8. mars flyttes til seminarrom 81 i Nils Henrik Abels hus.

Publisert 3. feb. 2005 01:00

Nå har vi lagt ut den første obligatoriske oppgaven. Den må leveres senest på regneøvingen den 11. mars. Vi anbefaler at dere begynner med oppgavene nå.

Publisert 3. feb. 2005 01:00

Semsterplanen kan du finne her

Publisert 24. jan. 2005 01:00

Det ble gitt feil informasjon ang. obligatoriske oppgaver på første forelesning. I dette kurset vil det bli gitt 2 obliger, mer informasjon senere.

Publisert 12. jan. 2005 01:00

Melding fra studieadministrasjonen: Forelesningen har blitt flyttet til Rom 1036 i Niels Henrik Abels hus kl. 09:15-11:00

Publisert 12. nov. 2004 01:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

-Studieadministrasjonen