Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF-MAT3360 - Vår 2005

Her ligger en fasit til midtermeksamen. Alle fikk poeng for oppgave 6. På oppgave 13, var det to av alternativene som hadde henholdsvis en og to koeffisienter riktig, det er gitt 2/3 poeng for hver riktig koeffisient. Tilsvarende er det gitt 1 poeng til de som kun hadde feil fortegn på a i oppgave 7.

13. jan. 2006 13:03

Forelesningen 24. mai er flyttet til B81

9. mai 2005 02:00

Forelesningen 10. mai vil handle om endelig element diskretisering. Dette er en populær metode, som mange vil støte på senere. Målet er å gi en enkel introduksjon som bygger på pensum.

3. mai 2005 02:00