Dette emnet er nedlagt

Litteratur

Pensum-litteratur

Her er en liste over feil i kompendiet. Feil kan meldes til martinre AT ifi.uio.no

Støttelitteratur

  • L.L. Schumaker, Spline Functions: Basic Theory. New York: Wiley. Dette er en bok med fokus på spline-teori

Java applets

Her er en applet laget av Trond Brenna som kan brukes til å studere B-splines

Publisert 9. feb. 2004 17:01 - Sist endret 23. feb. 2004 16:27