Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske oppgaver

Det er planlagt totalt 5 obligatoriske oppgaver, hvorav den siste (oblig 5) og to andre må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det vil si at 3 av fire obliger må være bestått, men jeg anbefaler STERKT at dere gjør alle!

Oppgavene deles typisk ut på forelesning på en mandag og leveres typisk mandagen to uker senere. Dersom besvarelsen leveres elektronisk vil jeg ha den som ETT pdf dokument. Dersom dere får problemer med å lever på tiden vil jeg ha beskjed om dette.

  • Oblig 1: Oppgave 1.3, 1.4, 1.5 og 1.7, leveres 23 februar 2004.
  • Oblig 2: Oppgave 2.2, 2.6, 2.12 og 2.17 og 2.19, leveres 8 mars 2004.
  • Oblig 3: Oppgave 3.1, 4.1, 4.5, 4.7, 4.8 og 4.9, leveres 29 mars 2004.
  • Oblig 4: Implementer følgende approksimasjons teknikker fra kapittel 5: 1) Kubisk Hermite interpolasjon (Avsnitt 5.1.2), 2) Kubisk spline interpolasjon med naturlige randbetingelser (Avsnitt 5.2), 3) Variation diminishing spline approximation (Avsnitt 5.4).
  • Oblig 5: Her er Oppgave og data. Leveres 10/5 2004.

Publisert 23. feb. 2004 16:47 - Sist endret 26. apr. 2004 18:08