Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Hele kompendiet er pensum, med unntak av følgende:

  • Lemma 3.22
  • Kap 4.3
  • Kap 4.4 Lemma 4.19 uten bevis er pensum
  • Kap 4.5 unntatt resultater (resultatene er pensum mao.)
  • Bevis for Proposisjon 7.6
  • Kap 7.3 og 7.4
  • Bevis for Teorem 9.8 og 9.9
  • Kap 9.3.3
  • Fra og med kap 10.2.2 og ut kompendiet

Publisert 27. okt. 2003 15:56 - Sist endret 1. juni 2004 13:40