Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF-MAT5350 - Vår 2006

Muntlig eksamen avholdes onsdag 21. juni 2006 Det er obligatorisk fremmøte i eksamenslokalet kl. 09:00

21. mars 2006 23:49