Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
24.01.2006Michael Floater  B1036, 1415-1600  Isaacson and Keller, Section 5.0.  Norms and semi-norms. Existence and uniqueness of best approximations. 
31.01.2006Michael Floater  B1036, 1415-1600  Sec. 5.1.  Weierstrass Theorem and Bernstein polynomials 
07.02.2006Michael Floater  B1036, 1415-1700  Secs. 5.2.0, 5.2.1, 5.2.2. Problems: 5.0.1, 5.0.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3  Error in polynomial interpolation. Hermite interpolation. 
09.05.2006Tom Lyche  B1036, 14:15-16:00  numerisk integrasjon   7.4, 7.6.3 
14.02.2005Michael Floater  B1036, 1415-1600  5.3.0, 5.3.1, 5.3.2  Least squares approximation 
21.02.2006Michael Floater  B1036, 1415-1700  Secs. 5.3.3, 5.3.5 (up to page 212). Problems: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.6, 5.3.10.  More least squares approximation 
28.02.2006Michael Floater  B1036, 1415-1600   5.4.1, 5.4.2  Chebyshev theorem and Chebyshev polynomials 
07.03.2006Michael Floater  B1035, 1415-1600  Subdivision, Lecture 1   
14.03.2006Michael Floater  B1036, 1415-1700  Subdivision, Lecture 2. Problems: Read Section 4.2 on Chebyshev polynomials. Then do Problems 5.4.1 and 5.4.2.   
21.03.2006Tom Lyche  B1036 14:15-16:00  Trigonometrisk approksimasjon  5.5.1 229-232 (We may also..) 5.5.3 240-242. 
28.03.2006Tom Lyche  B1036 14:15-17:00  Fikspunktiterasjon for ikkelineære ligninger   3.0, 3.1.1 (85-90) 3.3 (103-111) Oppgave 1,2,3 fra subdivisjonskompendiet  
04.04.2006Tom Lyche  B1036 14:15-16:00  Høyere ordens fikspunktmetoder  3.1.1, 3.1.2, 3.2 (til 3.2.3 s.99) 3.3, 3,3,1 (s. 112-115) 
18.04.2006Tom Lyche  B1036 14:15-17:00  Dividerte differenser  6.0, 6.1 (til side 251) Oppgaver 5.5.2, 5.5.3, 3.1.1, 3.1.2 
25.04.2006Tom Lyche  B1036 14:15-16:00  dividerte differenser, interpolasjon, Euler MacLaurin  6.1 (side 254), 6.2, 6.4 
02.05.2006Tom Lyche  B1036 14:15-17:00  Numerisk integrasjon  7.0, 7.1 (300-303) Oppgaver Vis Leibniz formel for et produkt av dividerte differenser, 6.1.2, 6.4.4 
09.05.2006Tom Lyche  B1036, 14:15-16:00  Gausskvadratur  7.3,7.4, 7.6.3 
16.05.2006Tom Lyche  B1036, 14:15-16:00  Oppsummering, spørsmål og svar   
Publisert 11. jan. 2006 12:24 - Sist endret 13. mai 2006 17:49