Dette emnet er nedlagt

Da det bare er påmeldt …

Da det bare er påmeldt to/tre studenter i 2008 blir det ikke forelesninger i 2008. Det kan arrangeres muntlig eksamen ved slutten av semesteret med pensum som i 2006. Det er ingen obligatoriske oppgaver og ingen midtveiseksamen. For pensum se

/studier/emner/matnat/ifi/INF-MAT5350/v06/pensumliste/

De som er oppmeldt til eksamen dette semesteret kan, hvis de ønsker, møte meg (Michael Floater) tirsdager kl. 14.15 på mitt kontor, 911 Abelbygningen, hvor vi kan diskutere ukens stoff fra undervisningsplanen 2006:

/studier/emner/matnat/ifi/INF-MAT5350/v06/undervisningsplan/

Publisert 31. jan. 2008 12:23 - Sist endret 31. jan. 2008 12:27