Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF-VERK3810 - Høst 2004

Enkelte studenter vil bli plukket ut til muntlig eksamen 15. desember 2004. Disse studentene får beskjed i mail den 11. desember.

24. nov. 2004 01:00

Kurset vil bli gitt i uke 42 med intensivundervisning: 9-12 forelesninger i Lille auditorium, Informatikkbygningen, og veiledning på datalab 13-16 hver dag. Mandag og tirsdag er viet Matlab og visualisering, Maple gjennomgås onsdag og torsdag, mens kobling av Matlab og Maple tas opp på fredag.

10. sep. 2004 02:00

Dersom du er semesterregistrert er det mulig å melde seg på kurset helt frem til 8. oktober. Man må sende søknad om etteranmelding til studadm@ifi.uio.no med navn og fødselsnummer. Deltagere som ikke er registrerte som studenter ved UiO kan melde seg på her

6. sep. 2004 02:00