INF0105 - Informatikkens verden

Velkommen til INF0105 – en forelesningsserie om informatikkens verden!

Du får en innføring i informatikkens historie og hvor informatikkfaget står i dag. Gjennom en serie med populærvitenskapelige forelesninger fra forsknings-fronten gir vi deg et bilde på hva som kan komme til å skje i fremtiden. Møt aktive forskere fra alle instituttets forskningsgrupper og lær om hva disse gruppene arbeider  med og om deres perspektiver på informatikkfaget. Hør gjester fra næringsliv og offentlig enheter fortelle om informatikkens samfunnsmessige betydning. Alle forelesningene er laget spesielt for deg som er bachelorstudent på informatikk.

Tid og sted: Tirsdager 16.15-18.00 i Simula 1423, Ole Johan Dahls hus

Høstens kronikkoppgave

Høstens prosjektoppgave i INF0105 er en kronikkoppgave som kan sendes til Aftenposten. Kronikken skal skrives i grupper på 2-3 studenter. Kronikken må bli godkjent av kursledelsen for å kunne få bestått i årets INF0105.

Frist for levering: tirsdag 1. november klokken 23:59.

Les mer...

Kurset er nå slutt for i år. Nye studenter ønskes velkommen i januar 2012!

3.10: Informasjon om kronikkoppgavene er lagt ut. Kontakt Ragnhild ved eventuelle spørsmål.

19.8: Første forelesning høsten 2011 er tirsdag 23. august, 16.15-18.00. Velkommen!

Tilsammen blir det 20 forelesninger i 2011, 11 om våren og 9 om høsten. Alle som deltar på minst 80% av forelesningene og i tillegg skriver en prosjektoppgave (en kronikk), får 5 studiepoeng som kan inngå i en bachelorgrad ved ifi/UiO. For mer informasjon, se emnebeskrivelsen, møt opp på første forelesning 18.1 eller kontakt emneansvarlige Morten Dæhlen og Ragnhild Kobro Runde.