Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF1020 - Høst 2004

Ad oblig 3: Dere trenger ikke besvare spørsmålet om lengste vei gjennom labyrinten.

18. nov. 2004 01:00

Feil i oppgaveteksten i oblig 3 er rettet. Dere skal ikke bruke Dijkstra til å finne lengste vei.

16. nov. 2004 01:00

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler er tillatt til eksamen. Elektroniske hjelpemidler er ikke tillatt.

10. nov. 2004 01:00