Dette emnet er nedlagt

Obligatorisk oppgave 4 legges ut …

Obligatorisk oppgave 4 legges ut fredag 21. november kl 1600 og skal leveres inn innen mandag 1. desember kl 1500. Besvarelsen teller 40 % i sluttkarakteren. Oppgaven skal løses individuelt, og det er ikke anledning til å søke hjelp eller samarbeide med andre med mindre dette er dokumentert i besvarelsen.

Publisert 30. okt. 2003 01:00 - Sist endret 15. sep. 2004 12:19