Dette emnet er nedlagt

Melding fra studieadministrasjonen: Ved en …

Melding fra studieadministrasjonen:

Ved en feil har fakultetet endret kandidatnummereringen på INF1040 studentene. Dette innebærer at alle dere som hadde fra kandidatnummer 65 og utover har fått nytt kandidatnummer. Vi har manuelt endret kandidatnumrene på hjemmeeksamen slik at de stemmer overens med de nye numrene. Ved eksamen er det de nye kandidatnumrene dere skal forholde dere til.

Publisert 8. des. 2003 01:00 - Sist endret 15. sep. 2004 12:19