Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 11. nov. 2003 01:00

Aller siste frist for å få godkjent Del-2 er fredag 21/11.

Publisert 10. nov. 2003 01:00

De som er trukket ut til intervju kommer her

Publisert 17. okt. 2003 02:00

Angående intervju for å sjekke egenhendig arbeid: Hvilke lag som innkalles bekjentgjøres senest mandag 10. november, kl 12.00, på kurssiden. Alle må da sjekke på kurssiden og eventuelt bekrefte at foreslått tid er OK (eller søke om annen tid. Vi setter opp forslag til tid, fortrinnsvis 11., 12. og 13. nov. (ca 1/2 time). Gruppelærer og kursleder er til stede. Alle på laget skal kunne angi en rimelig del som de har vært med å lage. Vi stiller spørsmål etc. som skal være greie om dere har gjort arbeidet selv. Ingen godkjenning er endelig før alle intervjuene er foretatt!