Dette emnet er nedlagt

Angående intervju for å sjekke …

Angående intervju for å sjekke egenhendig arbeid: Hvilke lag som innkalles bekjentgjøres senest mandag 10. november, kl 12.00, på kurssiden. Alle må da sjekke på kurssiden og eventuelt bekrefte at foreslått tid er OK (eller søke om annen tid. Vi setter opp forslag til tid, fortrinnsvis 11., 12. og 13. nov. (ca 1/2 time). Gruppelærer og kursleder er til stede. Alle på laget skal kunne angi en rimelig del som de har vært med å lage. Vi stiller spørsmål etc. som skal være greie om dere har gjort arbeidet selv. Ingen godkjenning er endelig før alle intervjuene er foretatt!

Publisert 17. okt. 2003 02:00 - Sist endret 15. sep. 2004 12:20