Undervisningsplan

Planen er foreløpig, det kan komme endringer.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.08.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Introduksjon til kurset, praktisk informajon, mikrochipteknologi, teknologihistorie/trender, MOS transistoren, NMOS, PMOS, bryterekvivalenter, CMOS kretser, inverter, NAND, NOR, desimale/binære tall, digital hardvare representasjon, oktale/heksadesimale tall, konverteringsmetoder, binær koding av bokstaver og lyd, digitale byggeblokker, sannhetstabell, generelle porter, fysisk innpakning, SSL teknologi, designmetoder for mikroelektronikk.  Inverter/NAND, ASIC design ved gruppa vår animasjon

Forelesningsnotater:

Intro: 4s 1s Teknologi: 4s 1s Transistorer: 4s 1s Binære system: 4s 1s 

29.08.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Toverdi-boolsk algebra, Huntington postulater, diverse teorem, boolske funksjoner med sannhetstabell, forenkling av uttrykk, komplement, maksterm/minterm, flerinputsporter, desingprosedyre med eksempler. Demonstrasjon av programmet "Diglog". Presentasjon av oblig1.  Diglog demo animasjon

Forelesningsnotater: Boolsk algebra: 4s 1s  

05.09.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Karnaughdiagram med 2-4 variable, dont'care tilstander, produkt av sum, XOR implementasjon, NAND implementasjon ved DeMorgan, open drain.  Forelesningsnotater: Karnaughdiagram: 4s 1s  
12.09.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Binær addisjon, negative binære tall - 2'er komplement, binær subtrakson, BCD-kode, Gray-kode, kombinatorisk logikk, halvadder, fulladder, flerbitsadder, menteforplantning, carry lookahead, CMOS/TTL, logiske nivå CMOS/TTL, fanout, portforsinkelse.  Forelesningsnotater:

Binære tall: 4s 1s Binær adder: 4s 1s Portegenskaper: 4s 1s

 

19.09.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Sekvensiell logikk: SR-latch, S'R'-latch, D-latch, master-slave D -flipflop, JK-flipflop, T-flipflop, karakteristisk tabell, karakteristisk ligning, seriell-adder.  Frist innlevering oblig1.

Forelesningsnotater: Sekvensiell logikk: 4s 1s  

26.09.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Synkron sekvensiell logikk: Tilstandmaskin, tilstandstabell, tilstandsdiagram, analyse av D-flipflop-basert tilstandsmaskin, reduksjon av antall tilstander, tilordning av tilstandskoder, designprosedyre for D-flipflop-basert tilstandsmaskin.  Forelesningsnotater: Tilstandsmaskin: 4s 1s  
03.10.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Registere, shiftregistere, tristate-utgang, binær rippelteller, synkronteller. oppbygning av minne: ROM, SRAM, DRAM, EPROM, EEPROM, flash.  Forelesningsnotater: Registre/tellere: 4s 1s Minne: 4s 1s  
10.10.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Diverse system: Komparator, dekoder, enkoder, multiplekser, demultiplekser, multiplikator, kombinert adder/subtraktor, FIFO, STACK, ALU, CPU.   
17.10.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  CAD verktøy, Skjematisk design i Xilinx-FPGA, VHDL design i Xilinx-FPGA  Forelesningsnotater: FPGA/CPLD: 4s 1s

 

24.10.2008Jørgen Norendal  Store auditorium, IFI  VHDL: Entity-architecture, input/output, dataflow-beskrivelse, structural-beskrivelse, hiearki, behavioral-beskrivelse, interne signaler, kondisjonelle tester, process, If-then-else, latch/flip-flop beskrivelse, enumerated datatype, case-when, tilstandsmaskin i VHDL, datatyper, dataobjekter, for-loop, operatorer, tips for trygg syntese.  Gjesteforelesning

Frist innlevering oblig 2

Forelesningsnotater: 4s 1s  

31.10.2008      Undervisningsfri 
07.11.2008      Frist innlevering oblig 3

Undervisningsfri 

14.11.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Større system: digital synthesizer  Forelesningsnotater: 4s 1s

Synth-prosjekt for ISE  

21.11.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Større system: VGA-kontroller  Forelesningsnotater: 4s 1s 
28.11.2008Kyrre Glette  Store auditorium, IFI  Spørretime/mer repetisjon. Spørsmål/forslag til repetisjonstemaer meddeles gruppelærerne, evt. mailes direkte til foreleser.  Repetisjonsfoiler: 4s 1s 
Publisert 20. aug. 2008 20:11 - Sist endret 1. juli 2011 14:20