Akkumulerte spørsmål / tips

Tips : LogiSim - pilen inni NMOS må peke i retning positiv forsyningspenning (Vdd), motsatt for PMOS

Tips : LogiSim - symbolet "clock" er fint å bruke som både klokkegenerator og manuell 0/1 generator

Tips : LogiSim - husk å disable "Tristate" på input "Pin" hvis dere kun vil ha logiske 0/1 nivåer.

LogiSim under Linux

For å laste ned og starte logisim på linux gjør man følgende:
Logisim lastes ned som vanlig fra http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/download.html, evt. kan man laste det ned direkte fra http://folk.uio.no/eivinsam/logisim-generic-2.7.1.jar.

Gå til mappa du har fila i og skriv
java -jar logisim-generic-2.7.1.jar

Publisert 23. aug. 2011 09:59 - Sist endret 14. sep. 2011 14:30