Mål med kurset

Etter å ha tatt INF1400 kan du:

1) Forstå hvordan tall, bilder, lyd og andre signaler representeres ved hjelp av strøm/spenning styrt av transistorer.

2) Forstå hvordan de sentrale delene av en datamaskin er bygd opp helt ned til transistornivå.

3) Designe digitale elektroniske systemer helt nede på port/transistor nivå.

4) Designe din egen lille datamaskin (CPU).

5) Kjenne til den Boolske algebraen som er grunnlaget for digitale tall/systemer.

Publisert 30. aug. 2010 12:21 - Sist endret 18. aug. 2011 10:31