Undervisningsplan

Ressurser

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
26.08.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk  Introduksjon til kurset, praktisk informajon, mikrochipteknologi, teknologihistorie/trender, MOS transistoren, NMOS, PMOS, bryterekvivalenter, CMOS kretser, NOR, desimale/binære tall, digital hardvare representasjon, oktale/heksadesimale tall, konverteringsmetoder, binær koding av bokstaver og lyd, digitale byggeblokker, sannhetstabell, generelle porter, fysisk innpakning, SSL teknologi.  Intro ,_2 ,_4 ,_6

F1 ,_2 ,_4 ,_6  

09.09.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk  Toverdi-boolsk algebra, Huntington postulater, diverse teorem, boolske funksjoner med sannhetstabell, forenkling av uttrykk, komplement, maksterm/minterm, flerinputsporter, desingprosedyre med eksempler. Demonstrasjon av programmet "LogiSim". Presentasjon av oblig1.    
16.09.2011Mats høvin  1416 Smalltalk   Karnaughdiagram med 2-4 variable, dont'care tilstander, produkt av sum, XOR implementasjon, NAND implementasjon ved DeMorgan, open drain.    
23.09.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   Binær addisjon, negative binære tall - 2'er komplement, binær subtrakson, BCD-kode, Gray-kode, kombinatorisk logikk, halvadder, fulladder, flerbitsadder, menteforplantning, carry lookahead,   Leveringsfrist OBLIG 1 
30.09.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   Diverse system: Komparator, dekoder, enkoder, multiplekser, demultiplekser, multiplikator, kombinert adder/subtraktor, FIFO, STACK, ALU, CPU.    
07.10.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   Premieutdeling, oppsummering av pensum så langt, presentasjon av Byggeklubben Robotica Osloensis   
14.10.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   Sekvensiell logikk: SR-latch, S'R'-latch, D-latch, master-slave D -flipflop, JK-flipflop, T-flipflop, karakteristisk tabell, karakteristisk ligning, seriell-adder.    
21.10.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   Synkron sekvensiell logikk: Tilstandmaskin, tilstandstabell, tilstandsdiagram, analyse av D-flipflop-basert tilstandsmaskin, reduksjon av antall tilstander, tilordning av tilstandskoder, designprosedyre for D-flipflop-basert tilstandsmaskin.    
28.10.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   Registere, shiftregistere, tristate-utgang, binær rippelteller, synkronteller. oppbygning av minne: ROM, SRAM, DRAM, EPROM, EEPROM, flash.    
04.11.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   CAD verktøy, Skjematisk design i Xilinx-FPGA, VHDL design i Xilinx-FPGA    
11.11.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   VHDL: Entity-architecture, input/output, dataflow-beskrivelse, structural-beskrivelse, hiearki, behavioral-beskrivelse, interne signaler, kondisjonelle tester, process, If-then-else, latch/flip-flop beskrivelse, enumerated datatype, case-when, tilstandsmaskin i VHDL, datatyper, dataobjekter, for-loop, operatorer, tips for trygg syntese.    
18.11.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk      
25.11.2011Mats Høvin  1416 Smalltalk   Spørre- og repetisjonstime. Spørsmål/forslag til repetisjonstemaer mailes direkte til forelesere.    
29.11.2011    Eksamen   
Publisert 1. juli 2011 12:46 - Sist endret 7. feb. 2020 16:00