Oblig 2 - utsatt frist

Oblig2 - fristen er utsatt med en uke. Håper at dette bidrar til gode besvarelser.

Publisert 19. okt. 2014 21:05