Engelske/norske uttryk

Det vil desverre bli en del sammenblanding av engelske/norske uttrykk i kurset. Her er en oversikt over noen sentrale uttrykk.

 • Literal = Enkel variabel
 • Terms = Ledd
 • Gate = Port
 • Logic diagram = Tegning som inneholder porter og ledninger
 • Truth table = Sannhetstabell
 • (Finite) state machine (FSM) = tilstandsmaskin
 • State table = tilstandstabell
 • State diagram = tilstandsdiagram
 • Wire = Ledning
 • AND = OG
 • OR = ELLER
 • Propagation delay = Portforsinkelse
 • Feedback = Tilbakeføring av signal(er)
 • Oscillate = forandre verdi fram og tilbake hele tiden
 • Transient = Kortvarig verdi som etter hvert forsvinner
 • Gnd = Jord (navn på spenningsreferanse, 0V)
 • Breadboard = Koblingsbrett
 • IC (interated circuit) = Intergrert krets (sort pakke)
 • LED = Lysdiode
 • Pinout = Koblingsskjema som viser pinnetilkobling på pakken
Publisert 2. aug. 2014 14:11 - Sist endret 2. aug. 2014 14:11