Forbredelsesspørsmål

Her kommer det forbredelsesspørsmål til forelesningene.

Forelesning 1: (introduksjon)

 1. Hvor mange symboler brukes til å representere et binært system?
 2. Hva er ascii ?
 3. Er sant og usant sant ?

Forelesning 2: (Boolsk Algebra) 

 1. Hva er sannhetsverditabellen til x+x?
 2. Hvorfor er x+0 = x, mens x*0 = 0?
 3. Kan en AND-port ha flere enn 2 innganger? 

Forelesning 3: (Karnaughdiagram)

 1. Hvor mange mintermer trenger vi for 2-bit? 4-bit?
 2. Kan man implementere enhver boolsk funksjon bare med AND? hva med bare OR?
 3. Hva er Don´t care verdi i boolsk algebra?

Forelesning 4: (Kombinatorisk Logikk)

 1. Hvordan summerer vi binære tall?
 2. Hvor høyt tall kan vi representere med 32-bit?
 3. Hvor høyt tall kan vi representere med 31-bit?

Forelesning 5: (Kombinatorisk Logikk - elementer)

 1. Hvordan kan man implementere en if-test med porter?
 2. Hva er fremgangsmåten for å sammenligne to 4-bits tall? Hvordan finne ut om den ene er større eller mindre?
 3. Hva står ALU for?

Forelesning 7: (Sekvensiell logikk - del 1)

 1. Hvordan kan man sørge for at en utgang holdes konstant høy hvor inngangsignal(ene) varierer?
 2. I digital logikk hva menes med "master" og "slave"?
 3. Hva er forskjellen på sekvensiell logikk og kombinatorisk logikk?

Forelesning 8: (Sekvensiell logikk - del 2)

 1. Hvordan kan vi lage en (mange-bits) adder hvor alle svarene er klare samtidig? (Hint! bruk av minne element)
 2. Hva er forskjellen på synkrone og asynkrone kretser?
 3. Hva er en klokkeperiode?

Forelesning 9: (Tilstandsmaskin)

 1. Tilstandsmaskin består av minneelementer. Hvor mange tilstander kan 2 D-flip-flopper representere?
 2. Tenk igjennom logikk for en brukautomat med myntkast. Hvordan ville du ha designet kretsimplementasjonen?

 

Publisert 10. aug. 2014 16:11 - Sist endret 11. okt. 2014 11:54