Selvtest

Følgende oppgaver er en selvtest som dere kan prøve å løse i forkant av oppgitt forelesning. Disse oppgavene kan dere bruke for å finne ut av hva dere trenger å jobbe mer med i pensum.

TEST 3: Karnaughdiagram

Gitt funksjonen: F(x,y,z) = S(0,1,2,4,5,6)
 1. Sett opp sannhetsverditabellen
 2. Forenkle uttrykket ved regning
 3. Forenkle uttrykket ved Karnaughdiagram (ukas pensum)
 4. Implementer det forenklede uttrykket på portnivå
 5. Implementer det forenklede uttrykket med bare 2-inputs NAND (ukas pensum)

TEST 4: Kombinatorisk Logikk

Gitt en 64-bits prosessor.
 1. Hvor høyt tall kan vi representere med 64-bit?
 2. Hvis man ønsker å representere negative tall, kan man velge at det 64. bit´et  (MSB) skal være fortegn. Forklar hvordan man kan gjøre dette.
 3. Hvilke tallområde kan man representere med 64-bit forutsatt at man bruker MSB som fortegnsbit

TEST 5: Kombinatorisk Logikk - Elementer

Gitt en 4-bits krets.
 1. Hvor høyt tall kan vi representere med 4-bit?
 2. Hvis man legger til grunn at dette er en signed 4-bit, hvilke tallområde kan vi representere?
 3. Hvordan legge sammen to unsigned 4-bits tall? For eksempel 0110 + 0011
 4. Hvordan legge sammen to signed 4-bits tall? For eksempel 0110 + 1001
 5. Hvordan kan man bruke halvadder og fulladder til å lage en subtrasjonskrets?

 

TEST 7: Sekvensiell logikk - del 1

Hva gjør denne kretsen? Hva er utgangsverdien?

Hva gjør denne kretsen?

 

TEST 8: Sekvensiell logikk - del 2

Hva er sannhetsverditabellen for en teller (3-bits)? Hvordan kan man lage en 3 bits teller med kun 2 bit inngang?

TEST 9: Tilstandsmaskin

Tenk deg et lyskryss. Hvordan ville du designe tilstandsdiagrammet for lysene i krysset?

 

 

Publisert 30. aug. 2014 12:56 - Sist endret 7. feb. 2020 16:00