Tidligere eksamensoppgaver:

Alle filer er i pdf format.

2013 - INF1400

2012 - INF1400

2011 - INF1400 med løsningsforslag

2010 - INF1400. Løsningsforslag

2009 - INF1400. Løsningsforslag

2008 - INF1400. Løsningsforslag

2007 - INF1400 (Med løsning)

2006 - INF1400. Løsningsforslag Tilstandsmaskin.lgf

2005 - INF1400. Løsningsforslag

2004 - INF1400 (Med løsning)

2003 - INF1400 (Med løsning)

 

Før INF1400 ble etablert fantes det tilsvarende emner som:

IN240 - var teoretisk sett mer omfattende enn INF1400. Eksamen var 6timer.

INF130 - pensum noe anderledes enn INF1400.

 

2002 - INF130 Relevante oppgaver for INF1400: 4a, 4d.

2001 - IN240 Relevante oppgaver for INF1400: 1a, 1c, 2a (bruk tilstandsdiagram for ASM), 2b, 3a, 4a, 4b. (delvis løsningsforslag oppdatert siste uke)

2000 - IN240 Relevante oppgaver for INF1400: 1a, 1b, 1c, 2a (bruk tilstandsdiagram for ASM), 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c.

1999 - IN240 Relevante oppgaver for INF1400: 1a, 1b, 2a (bruk tilstandsdiagram for ASM), 2b, 2c, 3a.

1998 - IN240 Relevante oppgaver for INF1400: 1a (buffer = ikkeinverter), 1b, 1c, 1d, 2a (dropp ASM og blokkdiagram), 2b, 3a, 3b, 3c (bruk tilstandsdiagram for ASM).

1996 - IN240 Relevante oppgaver for INF1400: 1a, 1b, 2a, 2b.

1995 - IN240 Relevante oppgaver for INF1400: 4a, 4b.

1994 - IN240 Relevante oppgaver for INF1400: 1a, 1b, 1c, 1d, 2.

1993 - IN240 Relevante oppgaver for INF1400: 1a, 1b, 1c, 1d.