Ukeoppgaver

 

 

Uke Tema Oppgaver Fasit
1 Tallsystemer (binært, octal, heksadesimal) og konvertering sett-1 fasit-1
2 Boolsk algebra, regneregler, sannhetsverditabell, komplementær fuksjon, min og max-termer,  sett-2 fasit-2
3 Karnaughdiagram sett-3 fasit-3
4 Kombinatorisk logikk sett-4 fasit-4
4 extra Ekstra oppgaver sett-4-ekstra fasit-4ex
Kombinatorisk logikk elementer sett-5 fasit-5
6 Repetisjon sett-6 fasit-6
7 Sekvensiell logikk del 1 sett-7 fasit-7
8 Sekvensiell logikk del 2 sett-8 fasit-8
9 Tilstandsmaskiner sett-9 fasit-9
10 CMOS, se siste side i pensumhefte sett-10 fasit-10
       

 

Publisert 2. aug. 2014 14:04 - Sist endret 7. feb. 2020 16:01