Dette emnet er nedlagt

Oblig 1 - retningslinjer for konkurransen

- Porter med invertert utgang (NAND, NOR, XNOR) teller som én port.
- Det er lov til å ta med toppen (a-inngangen) på tallet 6 hvis det er ønsket.
- De som ønsker å være med i konkurransen må skrive dette øverst i rapporten. (Så slipper vi å bruke unødvendig mye tid på å gå gjennom alle obligene når vi ikke skal rette selv)
- Spesifisere at det kun er 2-inputs NAND som skal brukes i den superfrivillige konkurransen. Jeg har en følelse av at noen kommer til å forvente en premie etter å ha levert en krets helt uten 2-inputs NAND porter.

Publisert 22. sep. 2016 10:34